Onder luid gejuich

De Global Mercy is de haven van Antwerpen binnengevaren. Ons nieuwe thuis. Onder luidt gejuich en gejoel hebben we haar onthaald. Een explosie van gevoelens ging er door ons toeschouwers heen. Ontroering, verwondering en blijdschap over dit prachtige schip waar we zo lang van hebben gedroomd.

daar in de verte… achter de waterkanonnen
We kunnen niet wachten…
de Global Mercy in beeld achter ons
we proberen te zien waar onze hut zich bevindt

Wat een middag.

In de komende maanden wordt de binnenkant van het schip afgebouwd in Antwerpen. Daarna brengt de Global Mercy een bezoek aan Rotterdam voordat we terug naar Afrika hopen te varen.

Bijzondere, hoopvolle tijden.

We zien uit naar de dag dat we weer aan boord gaan als gezin! In de achterliggende jaren waren we getuige van genezing. We zagen veranderingen. Hoop die werkelijkheid werd. Plaatselijke gemeenschappen die daarvan meegenieten en er door groeien. Gezondheidszorg die uitgebreid wordt. Gods Koninkrijk wat gestalte krijgt.

De kinderen en ik oefenen nog een tijdje geduld terwijl Gertjan in Antwerpen aan het werk is.


Also published on Medium.

    • Martha de Vries
    • maart 11, 2023

    graag weer een nieuwsbrief

Comments are closed.